Nov 24, 2010

Psikanaliz ve Diyalog

Psikanaliz,ötekini merak etmek ve dinlemenin yanı sıra aynı zamanda ötekine konuşmaktır.Ötekiyle diyalogtur.Nedir bu konuşulanlar? Çocukluk döneminin sancılı bağımlılığı ve gerçekleşmesi imkansız cinselliği,arzu edilen nesneyle(anne),arzu’nun kendisi (anne için fallus olmak) hiçbir zaman örtüşmez bazı ender anlar dışında.İşte insanoğlunun dramı bu ender anların arayışındadır.Bu arayış bazen hastalıklı olabilir.İşte diyalogla bu çözümlenmeye çalışılır.Ama bu diyaloğun farklı bir dili var.Peki psikanalizde diyalog hangi dilde yapılmaktadır? .Psikanalizin dili temel dildir.Bu içsel yolculuk boyunca sahip olduğumuz en eski dil,kelimelerle bedenin bir bütün olduğu,şefkatle şiddetin kaynaştığı anne çocuk birlikteliğinin dili,yani bilinçdışının dili kullanılır. En eski,en ilkel ama en gerçek dil.İşte o nedenle psikanaliz seansları aşk,şefkat sevgi olduğu kadar öfke nefret ve şiddet içerir.Söz konusu olan içimizdeki çocuksunun dilidir.Çocuk kadar masum ve sevgi dolu,çocuk kadar acımasız ve vahşi.Anne çocuk ilişkisi kadar yakın,anne çocuk ilişkisi kadar şiddet dolu. Bu yüzden iki birey arasında var olabilicek mümkün,samimi,ilişkiden biri anne çocuk ilişkisi ise öteki de psikanaliz ilişkisidir.

No comments: